Researcher jako broker informacji

Kim jest i czym zajmuje się infobroker

W dzisiejszym świecie informacja traktowana jest jak towar, który można z korzyścią sprzedać. W związku z zapotrzebowaniem na różnego typu informacje pojawił się zawód researchera. W branży HR resercher jako osoba wyszukująca i selekcjonująca informacje o kandydatach do pracy w danej firmie, odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie rekrutacyjnym. Wyszukiwanie danych na temat kandydatów do pracy jest jednak tylko jednym z zajęć jakie codziennie wykonuje osoba zwana brokerem informacji.

Kim jest broker informacji?

Mówiąc najprościej jest to osoba, która wyszukuje konkretne, wartościowe informacje na dany, zlecony przez klienta temat, a następnie selekcjonuje je i opracowane przedstawia klientowi. Broker informacji zwany również infobrokerem jest pośrednikiem pomiędzy zgrupowanymi, uporządkowanymi informacjami, a osobami, które ich potrzebują. W angielskiej terminologii brokera informacji nazywa się ,,fleelance librarian” czego odpowiednikiem w naszym języku jest fraza ,,chodząca encyklopedia”. To określenie ma swoje uzasadnienie w początkach zawodu jako, że powstał on dzięki rozwojowi bibliotekoznawstwa, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik przesyłania i odbioru informacji.

Etapy pracy infobrokera

Po otrzymaniu zlecenia na pozyskanie konkretnych informacji praca infobrokera przebiega w kilku charakterystycznych etapach.

praca brokera informacji - etapy

Ważne jest to, że broker przekazując komuś daną informację bierze pełną odpowiedzialność za jej prawdziwość i trafność sygnując ją swoim imieniem i nazwiskiem. Porażka klienta spowodowana posiadaniem fałszywych danych jest równoznaczna z porażką infobrokera.

Jakie umiejętności powinien posiadać infobroker

Jak w każdym zawodzie, tak i w tej pracy można wymienić szereg umiejętności jak i cech osobistych, które mogą być pomocne w realizowaniu powierzonego zadania.

W pracy infobrokera są to:

  • wiedza na temat wartościowych źródeł informacji. Infobroker powinien korzystać z różnych metod pozyskiwania informacji. Oprócz Internetu podstawą są zbiory biblioteczne.
  •  umiejętność samodzielnej pracy i oddzielania informacji ważnych od nieistotnych.  Jest to oczywiste, gdyż wynika z charakteru pracy.
  • elastyczność i dyskrecja. Pierwsza z wymienionych cech jest szczególnie ważna biorąc pod uwagę konieczność dopasowania się do wymagań klienta, natomiast druga związana jest z etyką zawodu.
  • ciekawość świata. Korzystna jest otwartość na nowe doświadczenia,  chęć zdobywania wiedzy, a także monitorowanie zmian na rynku pracy.
  • wysoka kultura języka. Jako, że rola infobrokera nie kończy się na wyszukaniu informacji, selekcji i opracowaniu, ale również przekazaniu tych danych w sposób zrozumiały klientowi pomocne jest operowanie bogatym warsztatem językowym. Jest to również cenna umiejętność biorąc pod uwagę fakt, że broker informacji w wielu firmach przeprowadza szkolenia z zakresu gromadzenia i przetwarzania danych.

Kto zatrudnia infobrokerów

Aby odnaleźc się na rynku pracy jako broker informacji najpierw trzeba znaleźć grupę docelową, dla której będzie się pracować. Wiedza na temat tego jak selekcjonować informacje jest szczególnie przydatna w agencjach reklamowych oraz PR, gdzie zachodzi konieczność śledzenia zmian na rynku, a także poczynań konkurencji i właśnie w tych miejscach najczęściej można spotkać infobrokera na etacie. Zawód brokera informacji zdobywa popularność także w dużych firmach branżowych. Gromadzenie informacji na temat potencjalnych, pasujących do profilu firmy pracowników jest bowiem inwestycją w przyszłą efektywność firmy.  

Najczęściej broker informacji nie jest związany z danym przedsiębiorstwem, lecz realizuje zlecenia dla różnych klientów. Część z nich pracuje w jednej branży, inni w kilku pokrewnych. Wielu jest członkami stowarzyszeń,  z których najważniejszym i najbardziej znanym jest powstałe w 1987 roku The Associacion of Independent Information Professional (AIIP). Sam zawód brokera informacji jest bardzo popularny w Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych, ale infobrokerzy znajdują z powodzeniem pracę także w innych krajach.