Co oznacza awans zawodowy

wyższe stanowisko w pracy

Otrzymanie wyższego stanowiska w pracy zawsze jest pewnego rodzaju gratyfikacją oraz symbolem uznania i zaufania przełożonego do pracownika. Zwykle kojarzony jest z wyższą pensją oraz lepszymi warunkami pracy. Pięcie się po szczeblach kariery jest stanem pożądanym, wręcz wymarzonym, często celebrowanym w rodzinie czy w gronie przyjaciół. Czy jest to jednak aby na pewno i w każdym wypadku stan pożądany?

Awans a płeć

Kobiety  wciąż mają mniejsze szanse na awans zawodowy. Na taki stan rzeczy wpływ mają różnorodne czynniki. Kwestie te są bowiem ukierunkowane kulturowo. Kobietom:

  • przypisuje się rolę opiekunki gospodarstwa domowego
  • ich błędy są gorzej przyjmowane
  • często kierują się emocjami i rzadziej wierzą we własne siły.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w ramach programu Talent Club, w którym wzięło udział 520 menadżerów czynnikami, które są decydujące o awansie na wyższe stanowiska to:

czynniki-decydujace-o-awansie

Źródło: badanie zamieszczone na stronie: http://kariera.forbes.pl/w-pracy/kobieta-w-pracy/kobiety-odporne-na-awan...

Awans w pracy to duża zmiana do której trzeba się odpowiednio przygotować, by nie ponieść porażki. Aby dobrze pełnić swoje zadania potrzebne jest zrozumienie jaka jest  rola lidera w zespole. Jakie kwestie są związane ze zmianą statusu zawodowego?

Nowe obowiązki i wyzwania

Myli się ten, kto myśli, że obejmując stanowisko kierownicze będzie miał znacznie mniej pracy i wygodniejsze życie. Zarządzanie innymi to znacznie większa odpowiedzialność. To wchodzenie w nową rolę, gdzie nie tylko my będziemy wymagać czegoś od kogoś, ale także ktoś będzie wymagał od nas więcej niż kiedyś. Praca na wyższym stanowisku i lęk przed porażką może czasem być okupiony wyższym poziomem stresu. Dodatkowym bodźcem utrudniającym odnalezienie się w nowej roli jest awans połączony z koniecznością wyjazdu, jak to się dzieje w przypadku otwierania filii danego zakładu. Przy tym rozrzerzanie przez firmę działalności jest związane z ryzykiem, że jednostka okaże się zbędna i trzeba ją zamknąć. W takiej sytuacji często to na awansowanego pracownika spada odpowiedzialność za ten stan rzeczy.

Zmiana relacji pracowniczych

Sytuacja, w której współpracownik z dnia na dzień staje się ,,szefem" może być niezręczna dla obu stron. Jeśli dodatkowo szefem zostaje kobieta lub młodszy pracownik efekt ten może zostać spotęgowany. Jak twierdzą eksperci trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na temat tego jakie relacje utrzymywać z danymi współpracownikami- partnerske czy też nie. Na pewno przesadne i ostentacyjne obnoszenie z informacją o pełnieniu nowej funkcji nie jest dobrym rozwiązaniem. Może wywołać u byłych współpracowników złość , frustrację a często także zazdrość. Nie warto także udowadniać innym, że zasługuje się na dane stanowisko. Zamiast tracić energię na takie działania lepiej popracować nad swoim autorytetem, ustalić pewne granice i ich się trzymać. Warto pokazać się jako osoba obiektywna, kompetentna i jasno określająca swoje cele i zadania, a także oczekiwania. Obiektywizm i rzetelne wypełnianie swoich obowiązków wywoła szacunek oraz zbuduje wzajemne zaufanie.

Awans a rozwój

Wyższe stanowisko to bez wątpienia szansa na zdobycie nowych kompetencji, szansa na rozwój. Wdrożenie się w nowe obowiązki często jednak wymaga wzmożonego wysiłku i jest okupione większą ilością czasu. Może to pociągnąć za sobą większy stres oraz sprawić, że będziemy mieć mniej czasu na życie prywatne i dla rodziny. Warto więc przed entuzjastyczną zgoda na awans przeanalizować wszystkie za i przeciw i do nowych zadań podejść w sposób dojrzały. Nie warto zrażać się początkowymi trudnościami, gdyż każdy ma prawo do błędu. Lepiej uczyć się na nich niż się ich wypierać. Wiele osób w awansie upatruje źródło własnej satysfakcji i zadowolenia i jest w stanie zaangażować się w działanie na tych samych lub nawet gorszych warunkach niż przed awansem. W tej sytuacji pozwala to przygotować się do wspięcia się na kolejny poziom kariery zawodowej.

Awans w pracy z jednej strony to ogromna radość ale z drugiej też ogromne wyzwanie. Warto więc wziąć odpowiedzialność zarówno za własne sukcesy jak i porażki. To dobry sprawdzian swoich umiejętności jak również szansa na pokazanie się w nowej roli. Warto jednak podejść do tej nowej roli z dystansem. Skupić się na jak najlepszym wykonywaniu swoich obowiązków i pamiętać o zagrożeniach.