Czy i dlaczego warto mieć certyfikat kompetencji?

kurs z certyfikatem

Osoby, które stoją przed wyborem szkolenia, często zastanawiają się nad tym, które wybrać: to, które nie jest wieńczone żadnym oficjalnym dokumentem? Czy też kurs z certyfikatem? Można spotkać także tych, którzy mają dylemat związany z decyzją, czy wziąć udział w o wiele droższym kursie, po którym otrzymają autoryzowany certyfikat, czy też w zajęciach o zbliżonym programie, ale w ramach którego otrzymają potwierdzenie uzyskanych umiejętności, wystawiane przez firmę je prowadzącą. W przypadku sporu drugiego coraz więcej osób składania się ku tej ostatniej opcji. Jeżeli zaś chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie — to jest ona oczywista. Zawsze warto postawić na kurs z certyfikatem kompetencji! To one najbardziej interesują potencjalnego pracodawcę i świadczą o poziomie szkolenia, w którym uczestniczyliśmy.

Czym jest kurs z certyfikatem kompetencji?

Certyfikat kompetencji to formalny dokument, który potwierdza nasz udział w szkoleniu i pokazuje, że jesteśmy szczęśliwymi nabywcami określonych umiejętności. Certyfikatami kompetencji mogą kończyć się kursy z przeróżnej tematyki. Najbardziej popularne są certyfikaty językowe i komputerowe, ale nie tylko.

Jedną z definicji słowa “kompetencja” wg Słownika Języka Polskiego jest: kompetencja to zakres czyjejś wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Dlatego też większość szkoleń, których celem jest opanowanie przez uczestników określonego zakresu materiału, może kończyć się nabyciem przez nich certyfikatów kompetencji. Dlatego warto, aby instytucje szkoleniowe oferowały swoim kursantom szkolenia, w których można otrzymać certyfikaty kompetencji.

Powód pierwszy: szansa na zmianę branży
Branżą, w której wykonywanie zawodu nie jest związane z uniwersyteckim dyplomem, jest IT. Zdecydowana większość osób piastujących stanowiska związane z programowaniem (a to jest bez wątpienia twardy skill!) nie ukończyło studiów na kierunku informatyka. Czy warto uzyskać certyfikat kompetencji, aby zyskać pracę w najbardziej opłacalnej branży w Polsce? Jak najbardziej! Jak mówią coroczne badania przeprowadzane przez firmy zajmujące się HR-em, certyfikaty kompetencji często dla humanistów są jedyną furtką do kariery w branży IT. Mimo że liczą się tutaj bardziej umiejętności programowania w określonych językach, to na rozmowie o pracę, jeżeli nie macie wykształcenia informatycznego, certyfikat będzie jedynym dokumentem potwierdzającym Wasze kompetencje wymagane na danym stanowisku.

Powód drugi: możliwość awansu
Warto postarać się o certyfikat kompetencji, jeżeli chcielibyśmy uzyskać awans w firmie, w której już pracujemy. Dlaczego? Od tego powinniśmy rozpocząć rozmowę z pracodawcą w sprawie podwyżki lub zajęcia wyższego stanowiska. Jest to mocny argument, który potwierdza zasadność naszej prośby. Uzyskanie certyfikatu kompetencji pokazuje naszemu przełożonemu, że rozwijamy się w wykonywanej dziedzinie i poświęcamy na to nadprogramowy czas po 8 godzinach w biurze. Dlaczego zatem nasza płaca i zakres obowiązków są od lat na tym samym poziomie? Takiego pytania nawet najbardziej skąpy szef nie będzie mógł zignorować. Certyfikat kompetencji warto mieć, ponieważ to wielki krok do zajęcia wymarzonego stanowiska.

Dlaczego warto posiadać certyfikat kompetencji?
Dlaczego warto zdecydować się na kurs z certyfikatem kompetencji? Pomaga nam szybko i stosunkowo tanio rozpocząć karierę w wymarzonej branży. Ułatwia nam również zajmowanie kolejnych szczebli na drabinie awansu zawodowego.

Informacje o ciekawych szkoleniach wieńczonych uzyskaniem certyfikatem kompetencje znajdziecie na stronie: www.imperiumszkoleniowe.pl