Gestaltowskie warsztaty rozwoju osobistego

Gestalt z jednej strony jest formą psychoterapii, a z drugiej pewną filozofia życia. Traktuje człowieka jako całość  w wymiarze myśli, ciała, uczuć oraz zachowań. Prapełnia organizuje specjalne warsztaty, których celem jest poszerzenie świadomości w zakresie własnych emocji, ciała, myśli, a także relacji z innymi ludźmi.

Program warsztatów

W trakcie zajęć prowadzonych przez Iwonę Kacynę oraz Dominikę Jeziorek-Waluś tematami przewodnimi są kwestie:

  • sposobu budowania relacji z innymi i oddziaływania w czasie komunikacji na innych
  • zagłębienia się w strefę własnych przekonań i odkrycia ich wpływu na podejmowanie decyzji
  • wyrażania własnych uczuć, emocji oraz odczytywania własnych potrzeb
  • podejmowania prób stawiania sobie granic

Co można zyskać

Zwiększenie świadomości w obszarze emocji, ciała, myśli i relacji umożliwi pełniejszy kontakt ze sobą, a także da szansę na zwiększenie możliwość wyboru oraz wpływania na swoje życie. Praca w grupie to okazja do kontaktu ze sobą jak i z innymi, zyskania wielu cennych inspiracji, informacji zwrotnej na temat reakcji na różne sposoby ekspresji ze strony innych jak również samodzielnego wpływu na innych. Dzięki temu, że spotkanie odbywa się w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze możliwe jest poznanie swoich ograniczeń i pokonanie ich.  Wszystkie te działania poszerzają zakres podejmowanych wyborów, dają większa swobodę działania kierując się w stronę ,,pełni życia”. Nowe sposoby myślenia, odczuwania wyrażania siebie to krok w kierunku zmian w swoim życiu. To osadzenie w teraźniejszości, bycie tu i teraz zamiast skupienia na wydarzeniach przeszłych czy spekulowania na temat przyszłości.

Terminy

Najbliższy warsztat już w niedzielę 16 czerwca w Krakowie przy ul. Dietla w siedzibie PraPełni. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 10 do 18. Ponadto specjalnie dla kobiet, 21 czerwca odbędzie się gestaltowski warsztat rozwoju osobistego,, PO- MOC”, który ma pomóc kobietom w osadzeniu tu i teraz, pożegnaniu przeszkód na drodze do mocy, znalezienie wizji siebie i swojego miejsca  w życiu. Oprócz spotkań grupowych istnieje również możliwość umówienia się na indywidualną sesję z psychoterapeutami i trenerami Gestalt.

Zapisy na spotkania są obowiązkowe. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie oraz wpłata odpowiedniej kwoty na konto bankowe najpóźniej na  trzy dni przed rozpoczęciem spotkania. Więcej informacji można uzyskać na stronie interenetowej http://www.prapelnia.pl

Na podstawie: Prapelnia.pl