Konferencja ,,Kultura otwarta na edukację”

W czwartek 27.06.2013 roku o godzinie 10.00 rozpocznie się konferencja pod hasłem ,,Kultura otwarta na edukację”. Spotkanie odbędzie się w auli głównej Ośrodka Rozwoju Edukacji  znajdującego się w Warszawie przy al. Ujazdowskich 28.

Program konferencji

W programie m.in. prezentacja projektu ,,e-podręczniki dla wszystkich uczniów”. W jego ramach planowo każda szkoła otrzyma  bezpłatne podręczniki do nauki czternastu przedmiotów (szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna).

Jednak głównym punktem programu będzie przedstawienie działań edukacyjnych w obszarze kultury przez zaproszonych gości, którzy są zainteresowani propagowaniem swoich zasobów na rzecz szkół oraz innych instytucji edukacyjnych. Wystąpią przedstawiciele: Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Filmoteki Narodowej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Instytutu Książki, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.

Po prezentacji zaplanowana została dyskusja panelowa z zaproszonymi gośćmi. Konferencja zakończy się około godziny 15.30 krótkim podsumowaniem. O możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy

Gospodarzem konferencji jest Ośrodek Rozwoju Edukacji- publiczna placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej. Za cel stawia ona sobie dbałość o jakość edukacji w korelacji z polityką oświatową państwa w zakresie kształcenia ogólnego oraz wychowania.

Do udziału w konferencji zachęca się pracowników agend rządowych odpowiedzialnych za edukację, nauczycieli, dyrektorów, edukatorów, przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji edukacyjnych.

Więcej informacji oraz dostępny formularz rejestracyjny znajduje się na stronie interenetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://www.ore.edu.pl.