Agent celny – kurs czy studia podyplomowe?

Praca jako agent celny to odpowiedzialne zajęcie, które wymaga rozbudowanej wiedzy teoretycznej i konkretnych umiejętności praktycznych. Do zawodu możesz się przygotować, kończąc stosowne szkolenie lub uzyskując dyplom uczelni wyższej. Co lepiej wybrać, jeśli chcesz pracować jako agent celny – kurs czy studia kierunkowe? Podpowiadamy!

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe agent celny?

Handel międzynarodowy do jedna z najprężniej rozwijającej się gałęzi gospodarki. Eksport i import towarów pomiędzy krajami z całego świata musi być na bieżąco nadzorowany, za co odpowiada agent celny. Kurs przygotuje Cię do pracy na tym stanowisku, jednak nie zawsze będzie wystarczający, aby zdobyć kwalifikacje do pracy zawodzie. Żeby znaleźć zatrudnienie w sektorze obsługi celnej, musisz zostać wpisany na listę agentów celnych. Studia są podstawowym kryterium, jakie należy spełnić, aby zdobyć uprawnienia do przeprowadzania czynności celnych. Od 2014 r. procedury zostały znacznie uproszczone, dlatego obecnie nie jest wymagane zdanie egzaminu państwowego organizowanego wcześniej przez Ministerstwo Finansów.

Agent celny – studia i możliwości rozwoju zawodowego

Wpisanie na listę agentów celnych daje Ci wiele możliwości wyboru ścieżki kariery i rozwoju zawodowego. Mając stosowne uprawnienia, możesz się starać o pracę w jednostkach administracji publicznej, urzędzie skarbowym, agencjach celnych, firmach logistycznych czy inspekcji transportu drogowego. Studia podyplomowe agent celny oprócz tego, że zapewnią Ci stosowne kwalifikacje, to pomogą Ci zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie. Program nauczania obejmuje bowiem zagadnienia z zakresu:

  • prawa celnego i podatkowego oraz procedur odprawy celnej,
  • obsługi systemów informatycznych, takich jak SISC, ECS, NCTS, EMCS, AES, EORI oraz oprogramowania do obiegu dokumentów celno-handlowych,
  • przygotowywania dokumentów do odprawy celnej, sporządzania ekspertyz towarów i pobierania próbek do badań oraz zasad prowadzenia magazynu celnego.

To tylko niektóre umiejętności, które powinien znać agent celny. Kurs na studiach podyplomowych nauczy Cię również technik negocjacji oraz procedur związanych z obrotem handlowym na arenie międzynarodowej.

Agent celny – kurs praktyczny na studiach podyplomowych

Zdobycie uprawnień daje ogromne możliwości rozwoju kariery jako agent celny. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu, który potwierdza kwalifikacje wymagane do wpisania na listę agentów celnych. Program zajęć obejmuje również specjalistyczne szkolenie w programie Planus, dzięki czemu zdobędziesz praktyczne umiejętności jeszcze przed podjęciem pracy jako agent celny. Kurs nauczy Cię obsługi oprogramowania do zgłoszeń celnych, a po jego ukończeniu dostaniesz stosowny certyfikat.