Co to jest blended learning?

blended learning

Blended learning jest to forma uczenia się, łącząca w sobie zajęcia tradycyjne (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera. W praktyce oznacza to, że  w porównaniu do tradycyjnego modelu, uczestnicy biorący udział w kursie wykorzystującym blended learning, mogą spotykać się tylko sporadycznie w celu weryfikacji wiedzy, przyswajanej za pomocą komputera.

Jak do tej pory blended learning nie doczekał się jeszcze swojej uniwersalnej definicji. Co więcej, w literaturze naukowej wobec wspomnianej metody można się spotkać z zamiennym używaniem takich terminów jak: uczenie mieszane, hybrydowe czy model mieszany. Definicja blended learning powoli rozwija się na rynku edukacyjnym, jak inaczej możemy rozumieć tą metodę?

 

Co to jest blended learning?

Celem blended learning jest połączenie dwóch aspektów uczenia się: twarzą w twarz oraz instrukcji online (e-learning). Czas spędzony z nauczycielem jest wykorzystywany do angażowania kursantów i zdobywania interaktywnych doświadczeń. Równolegle, uczestnicy mogą korzystać z bogatej w materiały sieci, o każdej porze dnia, z jakiekolwiek miejsca.  Daje to kursantom dużą elastyczność, tak potrzebną w natłoku innych zajęć.

Dodatkowo, istnieje spore grono naukowców, prowadzących badania nad blended learningiem, którzy podkreślają, że blended learning to nie tylko zaoszczędzony czas i wygoda dla kursantów, ale również doskonałe wyniki w nauce, poparte zwiększona liczbą rejestracji na studia.

W USA blended learning staje się stopniowo podstawową metodą stosowaną na szczeblu szkolnictwa wyższego. Szacuje się, że nawet 93% wykładowców i asystentów stosuje tą technikę nauczania w swoim instytucie. Siedem na dziesięciu z nich spodziewa się, że 40% wszystkich kursów na studiach do 2013, będzie realizowana bazując na blended learning.

 

Metoda mieszana - przygotowanie

Nie istnieją ściśle określone zasady ustalające jak prawidłowo “mieszać” proporcje nauczania bezpośredniego i internetowego. Stosunek poszczególnych elementów dobiera się w zależności od treści kursu, potrzeb studentów i preferencji prowadzącego.

Tworzenie wysokiej jakości instrukcji - jak odpowiednio mieszać metody nauczania, może stanowić prawdziwe wyzwanie. Przede wszystkim należy zebrać materiały mające się docelowo pojawić w sieci. Jest to proces czasochłonny i wymagający olbrzymiego wkładu pracy. Później należy dokładnie określić, jakie elementy danego przedmiotu należy przerabiać na zajęciach o tradycyjnej formie przekazu. Osoby przygotowujące zajęcia, dbające o ich aktualizację powinny znać odpowiedzi na poniższe pytania:

  •  czym jest instrukcja blended learning?
  •  dlaczego chcę wykorzystać model mieszany?
  •  jak najlepiej wykorzystywać blended learning?

 

Pomimo tego, że blended learning, jako jedna z nowoczesnych metod nauczania jest w naszym kraju jest nadal na etapie raczkowania, a blended learning definicja czeka na skrystalizowanie, to z każdym rokiem metoda ta zyskuje sobie rzesze zwolenników. Metoda mieszana to przede wszystkim miły i skuteczny sposób zdobywania w wiedzy, przy jednoczesnej oszczędności czasu i pieniędzy.

Autor: Jarosław Amarowicz