Czym jest e-learning

Wraz z rozwojem technologii, zmienia się oblicze edukacji. Jesteśmy obecnie świadkami pojawiania się w naszym kraju, powolnie aczkolwiek systematycznie, nowej metody nauczania: e-learningu. Aby móc się ustosunkować do jakiegokolwiek zjawiska, należy zacząć od poznania jego istoty. Poniższy artykuł pomoże ci zrozumieć: czym tak naprawdę jest e-learning, jakie formy przybiera, oraz czego można się spodziewać zostając e-uczniem.

1.      Definicja E-learning

E-learning jest to technika nauczania/uczenia się i szkolenia, wykorzystująca dostępne media elektroniczne tj.: internet, telewizja interaktywna, przekazy satelitarne i CD-ROMy. Opisywana forma nauczania, umożliwia doskonalenie umiejętności, ukończenie  kursów, a ostatnimi czasy nawet studiów ( w naszym kraju zainicjowane przez Polski Uniwersytet Wirtualny) – bez konieczności kontaktu face to face (twarzą w twarz) z wykładowcą/trenerem. W Polsce e-learning występuje również pod nazwami: e-kursy, e-kształcenie, zdalne nauczanie. Jest to z pewnością nowoczesna forma uczenia się na tle idei lifelong learning.

 

e-learning szkolenia dane

 

2.      Terminy związane z e-learningiem

 

  • Online learning (nauka w sieci) – jest to zdobywanie wiedzy przy wykorzystaniu Internetu (brak zarówno fizycznie istniejących materiałów dydaktycznych, jak i bezpośredniego kontaktu z nauczycielem)

 

  • Mixed-mode/resorce-based/blended learning (nauka w trybie mieszanym) – metoda łącząca uczenie się bezpośrednie (poprzez kontakt face to face z nauczycielem) ze zdobywaniem wiedzy na odległość.

 

  • Learning object (obiekt uczenia się) – program, strona, plik, który jest wielokrotnie używany w trakcie e-learningu.

 

  • LMS (System Zarządzania Uczeniem się) – komplet narzędzi e-learnigu, dostępnych poprzez wspólny interfejs. System ten często przyjmuje formę platform edukacyjnych.

 

3.      Modele e-learnigu

 

  • Bazy danych – forma wyszukiwania informacji w indeksowanych bazach danych.

 

  • Online Support–  podobnie do bazy danych, polega na wyszukiwaniu informacji, ale tym razem źródłem wszelkiej wiedzy są fora, chat roomy, biuletyny i poczty elektroniczne
  • Szkolenia asynchroniczne- pozwalają na naukę we własnym tempie. Kontakt z nauczycielem możliwy jest tutaj poprzez grupy dyskusyjne, e- maile i fora. Wszelkie dodatkowe materiały są dostępne w formie elektronicznej.
  • Szkolenia synchroniczne– uczniowie komunikują się z instruktorem o określonej porze. Często występują w formie wirtualnej klasy jak i  wideo-konferencji.

 

4.      Świat e-ucznia

Każdy kurs, szkolenie, studia odbywające się w formie e-learningu posiada „instrukcje obsługi”, ułatwiające rozwiązywanie problemów natury technicznej. Mimo to, specjaliści zalecają, aby przed podjęciem nauki, na własnej skórze wypróbować posiadaną platformę. Dana praktyka oparta na intuicji, bywa skuteczniejsza i efektywniejsza od studiowania instrukcji.

Zapisując się na szkolenie oparte na e-learningu, uczeń musi założyć swój profil (podobnie jak to ma miejsce na portalach społecznościowych). Poprzez autoprezentacje e-uczeń przestajemy być anonimowi dla innych, a i pozostali uczestnicy stają się mu bliżsi.

Wygląd i układ kursu, zależy od inwencji twórczej autora. W najczęściej spotykanej formule,  okno główne zawiera tematy zajęć, w które można wejść poprzez kliknięcie. Każda lekcja składać się będzie z pewnej porcji materiału (dostępnych najczęściej w formie slajdów, filmów, zdjęć i tabel). Bywa, że w trakcie lekcji pojawią się zadania do rozwiązania, na które poprawna odpowiedź, umożliwi nam dotarcie do następnego zagadnienia. Wspomniane pytania kontrolne mają na celu  aktywizowanie e-uczniów.

 

5.      Ewaluacja wiedzy e-learning

Uczniowie uznający  e-learning za „pojście na łatwiznę”, są w głębokim błędzie. Każdy kurs ma swoje wymagania formalne i wymaga przygotowania oraz motywacji do nauki. Warto już na wstępie je przeczytać. Przede wszystkim konieczne jest  poznanie ram czasowych, które nieprzestrzeganie, mogą doprowadzić do wydalenia z kursu. Poza tym należy pamiętać, że e–nauczyciel dokładnie wie, ile czasu dany student spędza na platformie,  co więcej, nowoczesne kursy potrafią nawet mierzyć wskaźniki aktywności konkretnego studenta.

Dodatkowo, w Polsce bardzo popularna jest wspomniana wcześniej – forma mieszana, gdzie proces nauczania odbywa się online, natomiast ewaluacja przeprowadzana jest już poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem, na uczelni lub w szkole. Tym samym jedyną różnica pomiędzy tradycyjnym studiowaniem a tym odbywającym się w postaci e-learningu, jest tutaj forma przekazywania wiedzy.

W Polsce e-learning nadal rozwija się bardzo wolno. Głównym powodem danego stanu rzeczy, jest  niska infrastruktura informatyczna naszego kraju. Jednak obserwując rozmach z jakim  e-learning jest rozpowszechniany na zachodzie, sukces tej formy nauczania w Polsce, wydaje się być tylko kwestią czasu.