Jak oceniasz swoją umiejętność słuchania?

W szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej, obok zdolności jasnego wyrażania własnych opinii, równie ważna okazuję się umiejętność słuchania. Bywa, że doskonali nauczyciele czy biznesmeni z łatwością prezentujący własne poglądy, ze względu na brak chęci czy fachowości w zakresie słuchania, popełniają błędy w interakcjach interpersonalnych. Poniższy test pozwoli ci określić, w jakim stopniu jesteś dobrym słuchaczem.

Test na umiejętność słuchania, – jakim jesteś słuchaczem?

 

W skali od 25 – 100 (100=najwyższy poziom) jak oceniasz swoje umiejętności słuchania? ____

A teraz sprawdź czy twoja samoocena jest bliska prawdy. Używając następującej punktacji:

4 – zazwyczaj

3 – często

2 – czasami

1 – rzadko

Oceń poniższe sytuacje i swoją umiejętność słuchania:

 

____ Staram się uważnie słuchać, nawet, jeśli nie jestem zainteresowany tematem

____ Jestem otwarty na inne punkty widzenia, niekoniecznie zgodne z moją opinią

____ W trakcie słuchania, utrzymuję kontakt wzrokowy z rozmówcą

____ Staram się nie przybierać pozycji obronnej, kiedy mój rozmówca wyrzuca z siebie negatywne emocje

____ Próbuję rozpoznawać emocje innych, kryjące się pod ich werbalnym przekazem

____Przewiduję, jaka może być reakcja rozmówcy na moją wypowiedź

____Kiedy obawiam się, że mogę zapomnieć o poruszanych w trakcie spotkania tematach, robię notatki

____Słucham bez oceniania i krytykowania

____ Jestem spokojny i skupiony w sytuacjach, kiedy słucham wypowiedzi, z którą się nie zgadzam

____ Nie rozpraszam się słuchając innych

____Nie unikam konfrontacji poglądów

____Potrafię ignorować manierę i wygląd rozmówcy

____Unikam stawiania meritum w trakcie słuchania

____ Jestem przekonany, że od każdego rozmówcy można się czegoś nauczyć

____W trakcie słuchania nie układam sobie w głowie odpowiedzi 

____ Słucham innych, mając na celu zrozumienie idei wypowiedzi, a nie analizę szczegółów

____ Znam swoje czułe punkty (drażliwe tematy)

____ W trakcie wypowiedzi, skupiam się na celu mojego przekazu

____Staram się komunikować w sytuacjach rokujących sukces

____ Dostosowuję swój przekaz werbalny do wiedzy odbiorców

____W wypowiedziach zawieram swoją jasną opinię

____Zawsze stosownie do treści komunikatu, zastanawiam się, jaka forma przekazu jest odpowiednia: e-mail, telefon czy bezpośrednie spotkanie.  

____Słucham nie tylko opinii zbieżnych z moją postawą

____ Potrafię się skupić na rozmówcy, nawet jeśli jego wypowiedź mnie nuży

____ Posiadam umiejętność łatwego parafrazowania własnymi słowami, opinii  innych ludzi

____ Suma punktów

Sprawdź swój wynik:

75-100 = Posiadasz najwyższy poziom umiejętności słuchania. Tak trzymaj!
50-74 = Starasz się być dobrym słuchaczem, ale powinienes jeszcze nad tym popracować!
25-49 = Słuchanie nie jest twoją mocną stroną. Chcąc osiągnąć sukces, zacznij pracę nad swoją umiejętnością komunikowania się. Przemyśl uczestnictwo w szkoleniach czy warsztatach.

Zaniechanie i lekceważenie ogólnie pojętego słuchania, może przysporzyć wielu kłopotów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nader aktualna zdaje się być tym samym prawda, głoszona przez Bernarda M. Barucha: „Większość ludzi sukcesu, których znam to osoby, które więcej słuchają niż mówią”. Sztuka słuchania jest więc drogą do sukcesu.