Jakie testy psychologiczne stosuje doradca zawodowy?

testy psychologiczne

Doradztwo zawodowe może mieć różny cel – pomoc w zdobyciu nowej pracy, opracowanie planu kariery lub znalezienie wymarzonego zawodu. Zawsze jednak doradca musi najpierw lepiej poznać swojego klienta, żeby zaproponować mu takie rozwiązania, które będą zgodne z jego charakterem i osobowością.

 

Po co doradcy zawodowemu testy psychologiczne?

Dla większości doradców zawodowych podstawowym narzędziem pracy jest wywiad, czyli rozmowa na konkretne tematy, które są ważne z punktu widzenia rozwoju zawodowego. Często jednak to nie wystarcza, żeby mieć cały obraz osoby, dlatego specjaliści sięgają także po inne narzędzia. Do najczęściej stosowanych testów psychologicznych należą:

  • testy osobowości – dzięki przeprowadzeniu takiego badania można określić, w jakich warunkach dana osoba najlepiej by pracowała, np. czy ma dużą odporność na stres, czy szybko się nudzi, czy jest otwarta na nowe doświadczenia itd. To bardzo ważne z punktu widzenia przyszłej pracy, ponieważ ma duży wpływ na efektywność i ryzyko wypalenia zawodowego;
  • testy zdolności umysłowych – są to testy, mierzące iloraz inteligencji, konkretne zdolności poznawcze, np. zdolności matematyczne, przestrzenne, językowe;
  • testy zainteresowań – sprawdzają, w jakie branże interesują osobę, np. zawody opiekuńcze, techniczne, kierownicze itd.

Ze względu na ciągły rozwój rynku pracy i zmieniające się trendy, wykorzystuje wciąż uaktualniane narzędzia i testy psychologiczne. Warszawa to miasto, w którym ma siedzibę i centrum szkoleniowe Pracownia Testów Psychologicznych PTS. Organizuje często kursy, służące zapoznaniu się z nowymi narzędziami psychologicznymi, także dotyczącymi doradztwa.

Jeśli nie testy psychologiczne, to co?

Nie każdy doradca ma uprawnienia do tego, żeby korzystać z testów psychologicznych. Przeprowadzać badanie, a następnie opracowywać interpretację wyników, mogą tylko tacy doradcy, którzy mają jednocześnie wykształcenie psychologiczne. Mają oni większą wiedzę na temat funkcjonowania człowieka, jego psychiki, a dzięki temu mogą prawidłowo ocenić wyniki.Testy wykonać może także w gabinetach i poradniach psychologicznych (np. Strefa Myśli w Warszawie: www.strefamysli.pl/)

Nie oznacza to jednak, że doradca bez wykształcenia psychologicznego nie stosuje żadnych narzędzi – są to jednak kwestionariusze dotyczące:

  • zainteresowań,
  • temperamentu,
  • preferencji zawodowych,
  • specyficznych uzdolnień np. przedsiębiorczych.

Zwykle nie dotykają one kwestii osobowości, a jeśli pojawiają się testy, które badają cechy charakteru, zazwyczaj ich wyniki są tylko orientacyjne. Zdarza się jednak, że jest to wystarczające do tego, żeby odpowiednio nakierować osobę i skutecznie jej doradzić, w którym kierunku powinna rozwijać swoją karierę.