6 typów osobowości pracowników

Niektórzy ludzie wstają rano do pracy ponieważ potrzebują pieniędzy, inni szukają wyzwań. Rozumienie tych różnic jest niezmiernie ważne dla menedżerów, którzy chcą rekrutować lub zatrzymać skuteczny personel. Jest to również istotne dla młodych ludzi szukających pracy, która pasując do ich typu osobowości, spełni ich oczekiwania.

Badanie sponsorowane przez koroporacje Shell w 1998 roku ujawniło, że amerykańcy pracownicy dzielą się na 6 typów osobowości o różnym podejściu do pracy:

Osobowości pracowników

Osobowość pracownika - typologia

Poszukujący samorealizacji (Fulfillment seekers) chcą stworzyć lepsze warunki pracy dla siebie i innych. W organizacji widzą siebie jako członkowie teamu aniżeli liderzy. Zazwyczaj wyrażają wysokie zadowolenie z wykonywanej pracy. Typowe zawody dla tego typu osobowości to nauczyciele lub pielęgniarki.

Poszukujący ryzyka (Risk Takers) najchętniej widzą siebie na wysoko opłacanych stanowiskach, często zmieniają pracodawców poszukując lepszych możliwości zarobkowych. Z reguły młodzi, dobrze wykształceni i odnoszący sukcesy. Typowe zawody to przedsiębiorcy i sprzedawcy (np.sprzedawcy oprogramowania).

High achievers to typ osobowości ludzi sukcesu, którzy najczęściej znajdują się na stanowiskach wymagających inicjowania przedsięwzięć. Większość z nich planowało swoją karierę od wczesnych lat szkolnych co najwyraźniej widać po wysokich zarobkach. Badanie ujawniło, że do grupy tej należeli, najczęściej mężczyźni prawnicy, doktorzy i architekci.

Większość ludzi w grupie Clock Punchers (odmierzających czas) wylądowało w ich pracy przypadkowo, a poziom ich satysfakcji z wykonywanych obowiązków okazał się najniższy wśród ankietowanych. W grupie tej dominowało przeświadczenie o zmarnowanych możliwościch poprzez podjęcie nieadekwatnych decyzji na początku kariery. Badanie wskazało na kobiety na stanowiskach kelnerek czy kasjerek.

Wspinający się po drabinie, tzw: Ladder Climbers to lojalni pracownicy jednej firmy, zmierzający do stabilizacji. Posiadanie stabilnego źródła utrzymania  okazywało się niejednokrotnie ważniejsze niż wysokie wynagrodzenie. Ten typ osobowości pracownika prezentowały kobiety z wykształceniem średnim na stanowiskach menedżerskich.

Zadowoleni z dobrego przychodu, aniżeli z możliwości poszerzania horyzontów, pracownicy żyjący od wypłaty do wypłaty (Paycheck casher) stanowili ostatnią grupę ankietowanych, którzy przywiązywali najmniejszą wagę do możliwości poszerzenia horyzontów czy podnoszenia kwalifikacji. Ludzie młodzi o zróżnicowanym pochodzeniu etnicznym wykonujący najczęściej pracę fizyczną np. pracownicy fabryk.

Osobowość pracownika - rozumienie

Badanie to,  choć przeprowadzone w 1998 roku, stanowi doskonały wgląd w czynniki motywujące ludzi, i podstwę do dalszych poszukiwań na ścieżce do zrozumienia zachowań i wartości pracowników. Menedżerowie i zatrudniający mogą uznać powyższą typologię za użyteczną przy rekrutowaniu osób na stanowiska pracy, a także uznać za pomocną, gdy w grę wchodzą kryteria oceny pracownika. Biorąc pod uwagę osobowość pracownika, można skutecznie dobrać repertuar zadań i obowiązków, i tak ustalić cele pracy by pracownik czuł się do niej zmotywowany i jednocześnie usatysfakcjonowany.