Cechy idealnego managera

Charakterystyki stosunków jakie zachodzą pomiędzy przełożonymi a podwładnymi, podjął się Brad Gilbreath z Uniwersytetu Indiana, by w konsekwecji odpowiedzieć sobie na pytanie - kim jest idealny manager?. Napisał on, że w  wpływ jaki dana relacja ma na ludzkie samopoczucie, jest bliski  sile oddziaływania na siebie współmałżonków. Co gorsze, negatywnych stosunków z managerem, nie jest w stanie  zrekompensować  ani praca dająca satysfakcję, ani dobre relacje z innymi współpracownikami.

Powyższe stwierdzenie nie powinno nikogo dziwić. Patrząc realnie, przełożeni spędzają ze swoimi pracownikami około 2000 godzin rocznie. Nie da się ukryć, że w takim układzie, po obu stronach kształtuje się zespół wzajemnych wymagań. Szczególną uwagę warto poświęcić cechom, jakich pracownicy oczekują od swoich managerów, które czynią ich skutecznymi liderami. Jaki jest więc idealny manager? Stworzenie szkicu charakterystyki „idealnego przełożonego” może okazać się interesujące, zarówno dla podwładnych jak i przełożonych.

 

Idealny manager - charakterystyka

James Kouzes i Barry Posner,  specjaliści w dziedzinie zarządzania personelem, przez 30 lat prowadzili badania dotyczących potencjalnych cech idealnego managera. Używając wystandaryzowanych narzędzi, przebadali 75 000 ludzi z sześciu kontynentów. Poniższa tabela, obejmująca okres 1987 – 2007, pokazuje procent ludzi wskazujących na konkretną cechę managera, którą uważa za istotną. (Każda osoba mogła podać do siedmiu cech w związku z czym, suma procentów bywa w niektórych wierszach większa niż 100%)

Idealny manager - cechy

Procent ankietowanych udzielających danej odpowiedzi

 

2007

2002

1995

1987

Szczery

89

88

88

83

Patrzący w przyszłość

71

71

75

62

Inspirujący

69

65

68

58

Kompetentny

68

66

63

67

Inteligentny

48

47

40

43

Bezstronny

39

42

49

40

Prostolinijny

36

34

33

34

Tolerancyjny

35

40

40

37

Pomocny

35

35

41

32

Niezawodny

34

33

32

33

Chętny do współpracy

25

28

28

25

Odważny

25

20

29

27

Zdeterminowany

25

24

17

17

Troszczący się

22

20

23

26

Twórczy

17

23

28

34

Dojrzały

15

17

13

23

Ambitny

16

21

13

21

Lojalny

18

14

11

11

Opanowany

10

8

5

13

Niezależny

4

6

5

10

Źródło: The Leadership Challenge, 4th Edition. Kouzes & Posner

Idealny manager to suma wszystkich powyższych charakterystyk, jednakże niektóre z nich wydają się wysuwać na pierwszy plan. Warto zwrócić uwagę, że najważniejsze cechyidealnego managera tj. szczerość, patrzenie w przyszłość czy posiadanie zdolności do inspirowania, zazwyczaj były wysoko oceniane, a nawet w ostatnim okresie zyskały na ważności. Nie da się ukryć, że większość ankietowanych jest zgodna co do cech, jakich oczekują od swojego przełożonego. Idealny manager powinien być również kompetentny, bezstronny i pomocny. Tym samym w imieniu podwładnych miejmy nadzieję, że powyższe zestawienie dało do myślenia niektórym managerom, a ze strony przełożonych, czekamy na podobne badania odnośnie cech idealnego pracownika!

Autor: Jarosław Amarowicz