Co motywuje pracowników?

Czy zastanawiałeś się kiedyś - co motywuje pracowników? Nie od dawna wiadomo, że sposób w jaki twoi pracownicy myślą na temat własnego miejsca pracy determinuje ich motywację do pracy. Poza tym, jak już pewnie wiesz, istnieje proporcjonalny związek między satysfakcją z pracy i produktywnością. Nowym trnedem, który ma wpłynąć na motywcję pracowników jest gamifikacja.


Czy wiesz, że co piąta firma w Polsce skarży się na zbyt niską motywację zatrudnionych?


Satysfakcja z pracy zależy w dużej części od dających się zmierzyć nagród jak wynagrodzenie i dodatkowe materialne korzyści z pracy. Jednakże satysfakcja z pracy (w tym motywacja do pracy) to nie tylko pieniądze. W większości przypadków wykształceni, potrzebujący zwiększać swe możliwości pracownicy firmy, nie na długo pozostaną przykłuci do biurka wykonując tą samą monotonną pracę. A więc:

Co motywuje pracownika...

 

Motywacja i satysfakcja z pracy zależą w dużej mierze od kultury organizacji, w skład której wchodzą następujące czynniki:

  • zrożnicowane i interesujące zajęcia  - możliwości do rozwijania się
  • wysokiej jakości trening i zachęta do studiowania dla profesjonalnego rozwoju
  • otwarte drzwi - kadra zarządzająca wzbudzająca zaufanie i respekt
  • autentyczna i częsta  komunikacja, oparta na konsekwentym zachowaniu
  • respekt dla balansu między pracą a życiem osobistym - flexibile working
  • szczerość i sprawiedliwość w miejscu pracy - jasne kryteria oceny i promocji
  • regularny feedback - informacja o celach organizacji i podkreślanie wkładu pracowników
  • zachęta do wyrażenia feedbacku - np. przy użyciu ankiet - jak pracownicy czują się w miejscu pracy i co myślą o swojej roli?
  • okazja do integracji z innymi pracownikami w zorganizowanych okolicznościach

Satysfakcja z pracy

W celu zapewnienia pracownikowi optymalnych warunków do przejmowania inicjatywy i realizowania coraz to ambitniejszych celów organizacji, warto najpierw zadbać o jego satyfakcje z pracy. Zastanów się więc jak usprawnić komunikację wewnętrzną w firmie. W dzisiejszych czasach nie brakuje możliwości do podniesienia motywacji pracowników, a motywowanie tylko podwyżkami i zarządzanie oparte na metodzie kija i marchewki dawno odeszły do lamusa. Twoi pracownicy spędzają w miejscu pracy długie godziny i urozmaicenie ich wysokiej jakości szkoleniami, czy chociażby wspólny czas spędzony na wyjeździe integracyjnym mogą wywołać widzialną różnice w zachowaniu pracownika. To motywuje!

Jeśli jeszcze nie jesteś przekonany co do tego co motywuje pracowników, dowiedz się jak najprędzej, zanim zrobi to twoja konkurencja i pracownik zdecyduje się odejść.