Jak przeprowadzić outplacement w pracy

zwolnienie-monitorowane

Zwolnienie dla każdego pracownika jest doświadczeniem nieprzyjemnym, wiążącym się z dużym stresem. Dziś nikogo nie dziwi, że taka sytuacja może doprowadzić do depresji i poczucia zagubienia na rynku pracy. Outplacement zwany również ,,zwalnianiem monitorowanym” jest usługą oferowaną przez pracodawcę, który stara się zapewnić byłym pracownikom możliwie najskuteczniejszą pomoc w odnalezieniu nowego miejsca zatrudnienia. Jak przeprowadzić outplacement w pracy?

Początki outplacementu

Pierwsze działania pomocowe tego typu na świecie zostały przeprowadzone już w latach 40-tych ubiegłego stulecia. Pomoc ta nie dotyczyła jednak byłych pracowników firm, ale żołnierzy i oficerów armii amerykańskiej. W latach 60-tych usługi tego rodzaju zostały wprowadzone do biznesu. W Polce outplacement pojawił się w latach 90-tych w związku z procesem prywatyzacji. Początkowo najpopularniejszym sposobem na łagodzenie zwolnień pracowników było wynagrodzenie finansowe czyli jedno dodatkowe świadczenie- odprawa. Dość szybko jednak okazało się, że takie rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące i kiedy pracownik odchodzi nie w wyniku swojej decyzji to potrzebuje przede wszystkim wsparcia emocjonalnego.

Proces zwolnień monitorowanych

Outplacement składa się z zaplanowanych działań, które mają na celu jak najlepsze przygotowanie pracownika do ponownego wyjścia na rynek pracy i jak najlepsze zaprezentowanie swoich umiejętności potencjalnym pracodawcom. Outplacement to działanie kompleksowe, na które składają się różne czynniki.

Najczęściej są to:

  • doradztwo zawodowe
  • rozwijanie kompetencji osobistych
  • aktywne poszukiwanie pracy.

W zależności od tego czy w ramach konkretnej firmy stosowany jest outplacement pełny czy też ukierunkowany na konkretne działania np. przekwalifikowanie czy rozwój własnej przedsiębiorczości realizowane są różne formy outplacementu. Zastanawiając się nad tym jak przeprowadzić outplacement w pracy warto zwrócić uwagę na jego grupę docelową. Odbiorcami takich usług mogą być zarówno pojedyncze jednostki jak również całe grupy zawodowe np. managerowie.

Doradztwo zawodowe ma na celu przede wszystkim udzielenie wsparcia emocjonalnego osobie zwolnionej oraz pobudzenia w niej motywacji do podejmowania prób zdobycia nowego zatrudnienia. W trakcie takich spotkań z psychologami zostaje określony potencjał zawodowy danego pracownika, jego kompetencje, możliwości. Udzielona zostaje także pomoc prawna oraz przy tworzeniu różnego typu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny).

Drugi rodzaj usług związanych jest z rozwojem kompetencji interpersonalnych, prowadzony najczęściej w formie szkoleń i warsztatów. Głównie są to szkolenia z zakresu skutecznej komunikacji czy radzenia sobie ze zmianami  i w sytuacjach stresowych.

Bardzo ceniony przez zwolnionych pracowników jest aspekt związany z aktywnym poszukiwaniem miejsca pracy. Przede wszystkim polega on na wyszukiwaniu ofert pracy z różnych źródeł czy też przeglądaniu takich ofert biorąc pod uwagę kompetencje pracownika.

Tego typu działania mają w jak najlepszy sposób pomóc pracownikowi łagodnie przejść przez okres zwolnienia aż do momentu znalezienia nowej pracy. Zajęcia w ramach usług outplacementowych są prowadzone w różnej formie, w zależności od potrzeb. Często przyjmują formę indywidualnych konsultacji, jak również spotkań warsztatowych w grupie. W trakcie zajęć wykorzystywane są testy, dyskusje, symulacje czy praca z komputerem. Szczególną formą wsparcia jest tzw. ,,outplacement mobilny”. W tej formie zwolnionemu pracownikowi przygotowuje się specjalne miejsce, gdzie będzie on mógł aktywnie poszukiwać pracy- z dostępem do komputera i telefonu. W outplacemencie mobilnym tworzony jest profil osobowościowy danego pracownika, na podstawie którego dobierany jest coach, który współpracuje z osoba zwolnioną, ustala cykl szkoleń oraz udziela wsparcia emocjonalnego. To co jednak trzeba podkreślić to fakt, że działania te mają charakter pomocy, nie są załatwieniem pracownikowi pracy.

Kto świadczy usługi outplacementu

W myśl przepisów prawnych to pracodawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie działań pomocowych wobec zwalnianych pracowników. Pracodawca może samodzielnie realizować projekt albo zdecydować się na pomoc z urzędu pracy, agencji zatrudnienia czy instytucji szkoleniowych oraz pozarządowych. Powiatowe Urzędy Pracy, które wspólnie z danym przedsiębiorcą realizują taki program pomocy najczęściej tworzą tzw. ,,punkt konsultacyjny", w którym udzielane są informacje na temat ofert pracy, a doradcy udzielają porad w związku z możliwością przekwalifikowania się itp. Uczestnicy takiego projektu mogą również zostać skierowani na szkolenie, które będzie finansowane ze środków jakimi dysponuje urząd pracy.  Decydując się z kolei na współpracę z innymi instytucjami szkoleniowymi czy też agencją pracy takie informacje muszą zostać zgłoszone do urzędu pracy.

Dlaczego warto skorzystać

Przeprowadzenie programu outplacementu w firmie jest działaniem korzystnym zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika:

pozytywne-strony-outplacementu

Outplacement w pracy to mniejsze zło, w sytuacji gdy zwolnienia są nieuchronne. Obecnie tego typu usługi są bardzo popularne. Korzystają z nich zarówno duże korporacje jak i małe przedsiębiorstwa. Pomoc spotyka się z zainteresowaniem, gdyż jest układem korzystnym zarówno z perspektywy pracownika, gdyż nie zostaje on pozostawiony sam sobie, a także ze strony firmy, która zyskuje uznanie i zachowuje pozytywny wizerunek mimo tak nieprzyjemnych działań jakimi są zwolnienia.