Jak usprawnić komunikację wewnętrzną w firmie

komunikacja w firmie

Jednym z wyzwań, jakie stoi przed każdym przedsiębiorstwem jest komunikacja wewnętrzna. Jak wynika z badań to jakie relacje panują między pracownikami i jak wygląda obieg informacji ma niezwykle ważne znaczenie dla efektywności pracy pracowników, a co za tym idzie sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak usprawnić komunikację wewnętrzną w firmie?

  1. Jasno i klarownie definiuj swoje oczekiwania

Wiele nieporozumień, które pojawiają się w firmie jest wynikiem niejasności. Poza elementarną wiedzą, która potrzebna jest każdemu członkowi zespołu do realizacji powierzonych zadań każdy pracownik powinien umieć odpowiedzieć na pytanie jaki jest cel i strategia firmy. W tym celu możesz zorganizować specjalne szkolenie czy też spotkanie. Najlepiej jeśli w firmie, w obiegu są dokumenty regulujące takie kwestie jak warunki rekrutacji czy kwestie świadczeń, które przysługują pracownikom typu: urlop, premia itp. Dobrym pomysłem jest wydawanie specjalnego biuletynu informacyjnego, w którym będziesz krótko, zwięźle i w sposób ciekawy informować o osiągnięciach i planach na kolejne miesiące każdego z działów firmy. Szybki i sprawny obieg informacji pozwoli pracownikom lepiej zaadoptować się do potencjalnych zmian i zyskać poczucie, że są ważnymi członkami organizacji.

  1. Poświęć trochę czasu na bliższe kontakty

W przypadku firm, w których pracuje niewielka liczba osób dowiedz się jakie są ich preferencje komunikacyjne. Najlepszą ku temu metodą jest oczywiście obserwacja. Niektórzy wolą komunikację drogą mailową, inni telefoniczną. Niektórzy potrzebują większego wsparcia, by utrzymać motywację do pracy, inni mniejszego. Dowiedz się co motywuje pracowników. Na pewno pomocne w tym będzie wstępne rozeznanie na temat wieku, kultury, doświadczenia każdego z nich. Dzięki lepszej znajomości pracowników szybciej ich zrozumiesz i dowiesz się jak komunikować się z nimi, by informacje docierały sprawnie, a komunikacja osiągała zamierzone rezultaty.

  1. Poznaj i kontroluj mowę ciała

W szczególności powinni zwrócić na nią uwagę menadżerowie, którzy komunikują się z innymi pracownikami. Z jednej strony chodzi o umiejętność sprawnego kierowania swoją mową ciała, wyrażania gestów otwartości, utrzymywanie kontaktu wzrokowego czy okazywanie zainteresowania jak również o obserwację i trafne rozszyfrowanie postawy rozmówcy. Wyrabiając w sobie umiejętność rozpoznawania stanów emocjonalnych pracowników, zwłaszcza tych negatywnych jest pomocne dla szybkiej reakcji i zapobieganiu problemom w zalążku.

  1. Integruj się z grupą

Pracownicy w trakcie pracy tworzą pewien zespół i kiedy jeden z jego członków nie jest nastawiony na współpracę to postępy w realizacji zadania są znacznie mniejsze. Dlatego też warto zachęcać pracowników do pracy grupowej, a także tworzyć pozytywne relacje na gruncie osobistym. Wspólne obiady, imprezy po godzinach, wyjazdy integracyjne- to wszystko sprawia, że między pracownikami tworzy się niewidzialna więź, a dzięki temu atmosfera w pracy jest dużo bardziej przyjazna.

  1. Zachęcaj do otwartego dialogu

Pracownicy lepiej czują się gdy wiedzą, że mają wpływ na to co dzieje się w firmie. Warto więc organizować spotkania czy też za pomocą newslettera informować na temat zmian jakie będą przewidziane w firmie, nastawiając ich w ten sposób pozytywnie do zmian i zachęcając do otwartości. Zapraszaj pracowników do udziału w forum, na którym mogą będą się dzielić tym co robią i jak wspomagają wzrost firmy. Pozostaw czas na pytania oraz dyskusję. Wprowadź ciekawe elementy, by spotkanie nie było nudne, a zobaczysz, że kreatywność pracowników zadziwi cię.

  1. Zaangażuj pracowników w komunikację poprzez narzędzia online

Choć jak wiadomo nic nie zastąpi komunikacji twarzą w twarz to jednak elementem wspomagającym przepływ informacji będą nowoczesne technologie. Takie zaangażowanie możesz osiągnąć za pomocą różnych narzędzi:

Narzędzia do zarządzania projektami online.  Dzięki temu każdy pracownik będzie wiedział jak wyglądają postępy w realizacji projektu i co jeszcze pozostało do zrobienia. Pozwoli to zaoszczędzić czas, a zarazem dokumentować całość pracy.

Portale informacyjne. Przede wszystkim chodzi o miejsca, gdzie pracownicy będą mogli zawsze zapoznawać się z najnowszymi informacjami i wydarzeniami na rynku. Takie dane z kolei będą bardzo pomocne w biznesie, a większa ilość informacji pozwoli im mocniej zaangażować się w dany projekt.

Social media. To dobry kanał nie tylko do komunikacji z potencjalnymi i obecnymi klientami, ale również ze współpracownikami. Można stworzyć wspólny język, wymieniać się informacjami, tworzyć wspólnotę.

Komunikacja wewnętrzna w firmie jest sprawą kluczową, której nie można zaniedbywać. Bez względu na to ilu pracowników liczy firma każdy z nich powinien na bieżąco otrzymywać informacje na temat tego co dzieje się w jego miejscu pracy. Dzięki temu można uniknąć wielu rozczarowań i pozytywnie wpłynąć na wzrost firmy. Usprawniając komunikację wewnętrzną w firmie pracownicy poczują większą jedność ze swoim miejscem pracy, a tym samym mocniej zaangażują się w pracę wspierając jej rozwój każdego dnia.