Rola lidera w zespole

Bez względu na branżę, rola lidera w zespole polega na szeroko rozumianym wspieraniu pracowników, jak i stwarzaniu swojemu zespołowi warunków do rozwoju. Dodatkowo, lider odpowiedzialny jest za dotrzymywanie terminów zadań powierzonych jemu zespołowi, jak i dbałość o pozytywne relacje między poszczególnymi członkami grupy.

 

Bycie skutecznym liderem to nie lada wyzwanie. Według specjalistów biznesu, cechami koniecznymi do odpowiedniego pełnienia roli lidera w zespole są:

1.    Umiejętność inspirowania i motywowania swojego zespołu

2.    Odpowiedzialność

3.    Umiejętność słuchania podwładnych

4.    Posiadanie zdolności analitycznych

5.    Docenianie osiągnięć zespołu

 

Poniższe pięć etapów pracy w zespole i dopowiadające im zadania lidera, pozwolą Ci uzmysłowić sobie własne kompetencje.

 

Jeśli nie posiadasz całego wachlarzu wymienionych cech i kompetencji, nie wszystko jest stracone. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek na to, jak z sukcesem pełnić rolę lidera w zespole.

 

1. Bądź autorytetemDla wielu osób jest to bardzo ważne, a nawet kluczowe, aby ich lider świecił dobrym przykładem. Inaczej mówiąc, wielu pracowników pragnie właśnie w swoich liderach odnaleźć autorytet. Tym samym postaraj się dla przykładu: nie spóźniać do pracy, postępować zgodnie z regulaminem firmy, oraz wspierać swój zespół.

 

2. Upewnij się, że twoja krytyka jest konstruktywna. Analizując działania swoich pracowników, podkreślaj zarówno walory ich pracy, jak i sfery wymagające poprawy. Jak twierdzą psycholodzy, koncentrując się wyłącznie na minusach pracy zespołu, dana informacja powoduje negatywne skutki zarówno w późniejszej pracy grupy, jak i w relacjach z przełożonymi. Tym samym, pełniąc rolę lidera, pamiętaj o obu stronach medalu!

 

3.Bądź optymistą. Pamiętaj, że entuzjazm jest zaraźliwy. Pozytywne nastawienie lidera, daje niesamowite efekty w pracy jego zespołu. Optymistyczna motywacja, jest jedną z kluczowych funkcji, wynikających z roli lidera w zespole. Tym samym, obserwując mentalny spadek swojego zespołu, odszukaj przyczynę danego stanu i podejmij się odpowiednich działań naprawczych.

 

4. Kieruj swoim zespołem, nie wyręczając go. Rolą lidera w zespole jest odpowiednie ukierunkowanie grupy, a nie wykonywanie zadań w jej imieniu. Wyręczając zespół, utrudniasz jego członkom zdobycie wiedzy w danej dziedzinie, jak również doprowadzasz do sytuacji, w której uzależniasz od siebie konkretne aktywności.

 

Angażuj się w swoją pracę. Pełnienie roli lidera w zespole, często wymaga wzmożonego wysiłku, dodatkowych godzin pracy, oraz działania pod presją czasu, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę zarządzanie pracownikami na odległość.  Odpowiednie zaangażowanie, jest kluczowe w prowadzeniu zespołu. W chwilach zwątpienia przywołaj z pamięci ostatni sukces swojej grupy. Przypomnij sobie, jak ciężko pracowaliście na dane osiągnięcie i jaką satysfakcję odczuwaliście po jego zdobyciu. Często taka krótka retrospekcja, jest w stanie dodać energii nawet najbardziej zrezygnowanym liderom.

 

Zarówno kreowanie wizerunku lidera, jak i budowanie silnego zespołu, wymaga czasu i energii.Rola lidera w zespole niesie ze sobą wiele poświęceń. Jednak jak podkreślają specjaliści biznesu – sukces w powyższych obszarach, daje liderom każdej branży, ogromną satysfakcję.


"Przywództwo nie dotyczy wcale jednostek, ale relacji pomiędzy liderami a tymi, którymi oni przewodzą"

Anne Deering, Robert Dilts, Julian Russel (Przywództwo Alfa)