Darmowe szkolenia w ramach programu edukacyjnego eTwinning

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy są otwarci na współpracę ze szkołami w innych krajach europejskich na bezpłatne szkolenia ,,eTwinning i jego narzędzia”. Warto zgłaszać się już teraz, gdyż liczba uczestników jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czym jest eTwinning?

Etwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej, którego celem jest rozpowszechnienie idei korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach. W ramach programu uczniowie i nauczyciele, korzystając z mediów elektronicznych mogą współpracować ze szkołami poza granicami kraju wymieniając się  materiałami i informacjami. Korzystanie z nowoczesnych technologii i nastawienie na współpracę z zagranicznymi szkołami pozwala na zwiększenie spetrum możliwości edukacyjnych i wpływa na większą mobilizację uczniów do nauki.

Kiedy i gdzie można uczestniczyć w szkoleniach?

Darmowe szkolenia odbywają się w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 43. Według aktualnego harmonogramu w lutym można  uczestniczyć w szkoleniach w terminach: 8.02, 13.02, 21.02 i 28.02. Warsztaty odbywają się także w Gdańsku 5 i 7.02., Krakowie 5 i 12.02 oraz w Łomiankach 13.02. Z dokładnym harmonogramem spotkań można się zapoznać na stronie internetowej: http://www.etwinning.pl.

Jak przebiegają szkolenia?

Darmowe szkolenia trwają około 3 godzin, a w ich trakcie można się zarejestrować w programie, poznać jego ofertę oraz narzędzia eTwinningu ułatwiające odnajdywanie partnerów oraz tworzenie i realizację konkretnych projektów. Po zakończeniu spotkania każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

Co można zyskać przystępując do projektu?

Program eTwinning to nowoczesny projekt edukacyjny. Pozwala przy wykorzystaniu komputera, Internetu oraz aparatu cyfrowego nawiązać relacje ze szkołami europejskimi i  podnieść dzięki temu standard kształcenia. Program jest bardzo elastyczny, każda szkoła może do własnych potrzeb dopasować czas jego trwania, a także tematykę. Każdy nauczyciel, który zdecyduje się na uczestnictwo w projekcie może realizować jedną lub kilka ścieżek kształcenia i uzyskać dla swojej szkoły Krajową oraz Europejską Odznakę Jakości.

Źródło: Etwinning.pl