Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - sposób na biznes

Gruby portfel – niepotrzebny, znajomości – niepotrzebne, lokal – niepotrzebny. Niezbędny jest natomiast dobry pomysł na biznes. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), założone w 2004r, stały się czołową organizacją studencką, działającą przy 31 najlepszych uczelniach w Polsce. Powstały z myślą o młodych ludziach, którzy nie przekroczyli 30, są ambitni, dobrze wykształceni, a wiedzę zdobytą na studiach pragną wykorzystać w praktyce i w najbliższej przyszłości planują samodzielnie prowadzić swoją działalność.

Etapy rejestracji firmy w AIP

Jeżeli już mamy pomysł na przedsięwzięcie biznesowe, które może być dla nas źródłem legalnego dochodu, należy aplikować do AIP. Wypełniony poprawnie wniosek z danymi osobowymi, nazwą i krótkim opisem firmy bądź produktu oraz analizą rynku trafia do dyrekcji wybranego przez nas Inkubatora. Szczegółowej prezentacji naszego pomysłu dokonujemy na spotkaniu z dyrektorem, które odbywa się w jednym z biur. Wtedy też możemy przedyskutować mocne i słabe punkty naszego planu oraz zapoznać się ze specyfiką prowadzenia własnej firmy w AIP. Po zasięgnięciu opinii Rady AIP, zostaje podjęta decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby. Po pozytywnym przejściu etapu praktycznego czeka nas już tylko podpisanie umowy o świadczenie pomocy w ramach Programu Preinkubacji. Po uiszczeniu opłaty w wysokości 200 PLN netto stajemy się pełnoprawnymi beneficjentami fundacji. Kolejnym etapem jest szereg szkoleń z zakresu księgowości, systemu bankowego, systemu fakturowego oraz innych istotnych zagadnień niezbędnych do prowadzenia Firmy w AIP.

Oferta AIP - wsparcie i szkolenia

Start w biznesie ułatwią Ci innowacyjne na skalę europejską Inkubatory nie tylko pod względem finansowym. Działalność, funkcjonująca formalnie, jako komórka organizacji, w rzeczywistości będąca samodzielnym przedsięwzięciem, jest zwolniona z opłacania składek ZUS. Ponadto grono specjalistów zapewnia wsparcie w zakresie prowadzenia księgowości. Działanie obsługi księgowej skonstruowane jest tak, by osoba zgłaszająca się do AIP, mogła nauczyć się procedur i zasad związanych z obrotem dokumentami księgowymi od podstaw po wszelkie zagadnienia niezbędne do prowadzenia wybranej przez niego działalności. W pakiecie zawarta jest również obsługa prawna, gdzie można konsultować się z prawnikami w kwestiach prowadzenia działalności czy sporządzania wszelkich umów, co zapewnia nam bezpieczeństwo – szczególnie na początku, gdy wielu kwestii możemy być nieświadomi. To, co niezbędne, a także zapewnione przez AIP to reklama w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich. Najlepsze z firm promowane są na najpopularniejszych portalach internetowych. A gdy dowiedzą się o nas inni i przyjdzie czas na rozkręcenie biznesu, nie musimy się martwic o biuro, gdzie możliwe będzie przeprowadzenie spotkania czy szkolenia, pomoce multimedialne, Internet, telefon, fax czy choćby konto bankowe, ponieważ otrzymujemy to w ramach Inkubatora.

Dostęp do AIP

Nie powinniśmy mieć większego problemu z odnalezieniem pobliskiego nam Inkubatora, bowiem obecnie prawie w każdym województwie jest przynajmniej jeden punkt AIP. Działają one przede wszystkim przy większych uczelniach. Główna siedziba znajduje się w Warszawie. W ramach projektu Polska Przedsiębiorcza AIP przyczynia się do kreowania wielkich osobistości, dąży do tego, aby każdy młody człowiek, na etapie kształcenia, mógł sprawdzić swój pomysł biznesowy. Proponuje przy tym zmianę systemu edukacyjnego na bardziej praktyczny, korzystając z pozytywnych wzorców tworzących się w kraju. Warto też podkreślić, że przy pomocy środków unijnych powstał projekt AIP, wielokrotnie doceniany i nagradzany – skorzystaj i Ty!

Autor: Edyta Kowalczyk