Coaching pracowniczy odpowiedzią na najczęstsze błędy managerów

Odpowiednio wprowadzane w życie metody coachingowe wspomagają rozwój komunikacji i współpracy pomiędzy pracownikami.  Warto, zatem poznać najczęstsze błędy, jakich dopuszczają się managerowie, w trakcie inicjowania działań trenerskich. Przedstawione poniżej porady, pozwolą ci minimalizować ryzyko konfliktów i poczucia frustracji w szeregach podwładnych.

Najczęstsze błędy managerów to pasywność, odkładanie spraw na później, unikanie rozwiązania problemów, dominacja, a nawet agresja w dyskusji.

 

1.    Błędy  managerów – Pasywność

Wielu zarządzających uważa, że najlepszą drogą do budowania nowych relacji, jest przyjęcie roli pokornego słuchacza. Wydaje im się, że automatyczne przytakiwanie i pojedynczo wyartykułowane słowa uznania, stanowią jedyną drogę do rozwiązania problemu. Fakty jednak pokazują, że ta postawa najczęściej owocuje negatywnymi konsekwencjami.manager trzyma sie za glowe

PoradaPytaj, ale też bądź wysłuchiwany, miej szacunek dla innych, ale wyrażaj również swoje opinie. Nie czekaj aż zostaniesz zapytany, przejmij inicjatywę – co pozwoli ci uniknąć wielu nieporozumień i z sukcesem krok po kroku wprowadzać do swojej firmy coachingową taktykę.

2. Błędy managerów – Odkładanie spraw na później

Managerowie, często widząc możliwość wykorzystania swoich umiejętności coachingowych, decydują się na wprowadzenie ich w życie dopiero po upływie jakiegoś czasu. Najczęstszą wymówką do podjęcia trenerskiej inicjatywy jest tłumaczenie: „Rozwiążę dany problem, jak tylko będę miał więcej czasu”.  Tym samym w wielu przypadkach okazuje się, że odpowiedni czas na podjęcie działań nie przychodzi tygodniami, miesiącami, latami …

Porada: Uwzględnij czas na rozmowy z pracownikami. Działaj doraźnie, poszukuj rozwiązań i co najważniejsze nie poddawaj się mimo trudnych początków. Z czasem wiedza uzyskana za pomocą coachingowych sesji, pozwoli ci reagować dużo szybciej i używać sprawdzonych i odpowiednio dobranych rozwiązań.

3. Błędy managerów - Nierozwiązywanie problemów

Wielu liderów otwartych na wykorzystywanie coachingu w swoich firmach, podejmuje się działań dopiero po zgromadzeniu się wielu problemów.  Pamiętaj, zasypywanie pracowników zbyt dużą liczbą niedociągnięć, prowadzi do przyjęcia przez personel postawy obronnej i krycia siebie nawzajem. Najczęstsze błędy managerów zaczynają się właśnie tutaj.

Porada: Dokonuj selekcji problemów, a w trakcie ich rozpracowywania unikaj używania ogólników. Pracownicy doceniają jak na jednym spotkaniu omawianych jest co najwyżej 2 problemy. Postaraj się nie zasypywać ludzi licznymi uwagami i sugestiami. Przemyśl swoje wystąpienie, lepiej zaproponować jedno celne rozwiązanie, aniżeli dziesiątki nie do końca trafionych.

4. Błędy managerów - Dominacja

Niektórzy managerowie inicjując dialog, ulegają zjawisku „własnego słowotoku”. Tym samym konwersacja przekształca się w przepełniony oskarżeniami i  złością wykład. Liderzy mający tendencję do dominowania dyskusji, zwykle poświęcają ok. 75% czasu spotkania, na własną wypowiedź. Pamiętaj, że będąc managerem nie musisz mówić dużo, ale rzeczowo!

 PoradaPlanuj swoje spotkania z wyprzedzeniem. Postaraj się tak rozpracować temat, aby na własną wypowiedź zagospodarować nie więcej niż 50% przeznaczonego czasu spotkania. Coaching to nie wykład, a obopólna interakcja pomiędzy personelem a liderem.

5. Błędy managerów - Podawanie gotowych rozwiązań

Co poniektórzy liderzy wierzą w to, że w związku z zajmowanym przez nich stanowiskiem, propozycje wszelkich rozwiązań, których są autorami, powinny być bezdyskusyjnie uznawane za najlepsze. To jeden z najczęstszych błędów managerów. Pamiętaj, że coaching powinien polegać na wspieraniu personelu w definiowaniu zaistniałego problemu jak i pomaganiu w odnalezieniu rozwiązań, których autorami są sami pracownicy. W sytuacji gdy  managerowie podsuwają swojemu zespołowi gotowe rozwiązania, pracownicy nabierają poczucia, że ich zdanie w danej tematyce się nie liczy, a samo spotkanie i dialog wokół  zagadnienia, nie maja najmniejszego znaczenia.

Porada: Przed podjęciem ostatecznej decyzji, zadawaj pytania i słuchaj.  Staraj się wspierać proces opiniotwórczy pracowników, a nie z góry dyktować swoje osądy. Szukaj rozwiązań wspierając się wiedzą i opiniami innych osób.

6. Błędy managerów - Atak

Bywa, że nawet  bardzo dobrze zaplanowana dyskusja obraca się w agresywną i pełną  żalów scenę. Atakowany pracownik blokuje się, zrzuca odpowiedzialność na kogoś innego lub w ogóle przestaje zabierać głos. W tej sytuacji personel prawie zawsze wpisuje się w ramki bycia ofiarą niż w rolę kreatywnych, pewnych siebie uczestników dyskusji..

Porada: Odpowiednie zastosowanie coachingu często wymaga od lidera wykonania kroku w tył, w celu przyjrzenia się podejmowanemu tematowi z innej perspektywy.  Staraj się być profesjonalny, w sytuacji kryzysowej weź głęboki oddech lub zarządź przerwę. Emocje są złym doradcą.

Pełniąc rolę managera, relacje z personelem postrzegaj jako walor, a nie pole walki o dominację. Znając najczęstsze błędy managerów postaraj się wybierać coachingowe taktyki postępowania z pracownikami. Tradycyjne metody kierowania ludźmi oparte najczęściej na agresji i autorytarnym wydawaniu poleceń są skuteczne, ale tylko na krótką metę. Odpowiednio stosowane metody coachingowe mogą sprawić, że wraz z wysoką kulturą postępowania, zyskasz umiejętność grupowego poszukiwania rozwiązań, a co za tym idzie szacunek i lojalność pracowników.