Organizacja biznesplanu - wskazówki

Biznesplan jako narzędzie analizy racjonalności, pomaga udzielić odpowiedzi na pytania: czy dany pomysł na firmę jest warty zachodu, pieniędzy i wysiłku. Dokument ten nie ma z góry narzuconego wzoru, jednakże istnieją pewne sprawdzone zasady, które mogą okazać się pomocne przy tworzeniu tego niezbędnego narzędzia. Dobry biznesplan powinien się składać z dwóch części: opisowej i finansowej.

Część opisowa biznesplanu

Tutaj wymagana jest krótka charakterystyka firmy. Ważne aby w tej części uwzględnić: dane teleadresowe, datę planowanego lub już zaistniałego otwarcia biznesu, jak i szczegóły dotyczące rejestracji firmy. Jako dodatek warto wspomnieć (jeśli jest to zgodne z prawdą) o wcześniejszych sukcesach na polu zakładania działalności gospodarczych.

  • Przedmiot działalności – tutaj należy konkretnie  scharakteryzować czym dana firma będzie się zajmować. W zależności od profilu biznesu, warto dodać szczegóły odnośnie planowanych dostawców czy rynku zbytu. Ważne jest, aby daną część biznesplanu utrzymać w konwencji zrozumiałej i płynnej. Zazwyczaj osoby oceniające biznesplany niekoniecznie są fachowcami w dziedzinie,  której dotyczy dany biznes.

 

  • Mocne i słabe strony – w tej części biznesplanu trzeba zdobyć się na szczerość i napisać o słabościach danego przedsięwzięcia. Należy jednak zrobić to w sposób przemyślany, wykazując problematyczną stronę danej działalności, i wspomnieć o propozycjach ich rozwiązania. Dla przykładu, chcąc założyć przedszkole, jako minus można wymienić niż demograficzny, przy jednoczesnym wspomnieniu o fakcie, że w pobliżu planowanego biznesu znajduje się duża firma, w której pracuje mnóstwo młodych mam, potencjalnie pragnących posłać swoje dzieci do tej  placówki. Wymieniając za i przeciw, warto korzystać z liczb, danych i badań zaczerpniętych np. z roczników statystycznych czy informacji GUS.

 

  • Cele – muszą być realistyczne i odpowiednio osadzone w czasie. Tym samym dobrze jest uwzględnić cele, zarówno krótko jak i długoterminowe.

 

  • Opis konkurencji – w tej części biznesplanu tuż po określeniu konkretnego celu potencjalnej firmy, należy dodać, na ile dany pomysł jest unikatowy we wspomnianym regionie.

 

  • Grupa docelowa – tutaj należy określić potencjalnych odbiorców usług i produktów, do ktorych dany biznes będzie skierowany.

 

  • Sposoby zdobycia klienta – ze szczególnym uwzględnieniem reklamy w jaką planuje się zainwestować.

 

  • Plan organizacji i zarządzania – jest to fragment kończący część opisową biznesplanu. Tutaj należy wypisać plany odnośnie liczby i poziomu wykształcenia pracowników danej firmy.  

 

Część finansowa biznesplanu

  • Ocena finansowa – w tej części biznesplanu należy wstępnie oszacować przewidywane koszty i przychody w pierwszych miesiącach działalności firmy.

 

  • Plan sprzedaży – z uwzględnieniem konkretnej liczby odnośnie planowanej sprzedaży produktu, najlepiej w przeliczeniu na miesiące.

 

Dobrze zorganizowany biznesplan będzie przydatny nie tylko w fazie powstawania firmy, ale również przy ewaluacji rozwoju przedsięwzięcia. Tym samym w trakcie tworzenia biznesplanu warto pamiętać o jego kluczowych cechach tj. racjonalność, kompleksowość i przejrzystość.