Szkolenia dla osób pracujących w zespole

Szkolenia w organizacji

Nie od dziś wiadomo, że praca zespołowa często daje znacznie lepsze rezultaty niż w przypadku indywidualnej pracy nad projektem.Wpływanie na efektywność pracowników jest obecnie jednym z najważniejszych zadań jakie stoją przed kadrą zarządzającą. Dobrym pomysłem jest więc zorganizowanie szkoleń dla osób pracujących w zespole biorąc pod uwagę najważniejsze czynniki, które wpływają na efektywność pracy takiej grupy.

Po pierwsze komunikacja

Aby móc osiągnąć zamierzone efekty warto zastanowić się jakie są zasady skutecznej pracy w zespole. Niewątpliwie sprawna komunikacja w firmie jest podstawą efektywności realizowanych zadań. Służy budowaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi ludźmi, znacząco wpływając na atmosferę w pracy. W pracy zespołowej komunikacja służy przede wszystkim wymianie informacji. Jak wynika z przeprowadzonych badań, wśród najczęściej wymienianych barier w porozumiewaniu się w miejscu pracy wymienia się niespójność lub sprzeczność przekazywanych komunikatów:

Przeszkody-w-porozumiewaniu-sie

Źródło: http://www.ankietka.pl/wyniki-badania/44314/komunikacja.html

Niewłaściwa komunikacja może prowadzić do wielu konfliktów. Dlatego też tak ważne jest, by pracownicy umieli sprawnie porozumiewać się między sobą. Mając ten fakt na uwadze warto skorzystać z możliwości jakie daje szkolenie:

Skuteczna komunikacja w firmie. Oferuje je bardzo wiele firm szkoleniowych. W trakcie trwania szkolenia można:

  • dokonać analizy swoich zachowań w sytuacjach komunikacji interpersonalnej
  • poznać metody skutecznej komunikacji
  • nauczyć się radzić ze swoimi negatywnymi uczuciami i emocjami

Innymi słowy rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne, tak, by współpraca w zespole była bardziej efektywna. W trakcie takiego szkolenia trenerzy często podkreślają, że niezwykle ważne jest połączenie komunikacji z celem, któremu ona służy co prowadzi do lepszych rezultatów.

Po drugie motywacja

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że dobry pracownik to zmotywowany pracownik. Motywacja istotnie wpływa na funkcjonowanie zespołu i pracę w nim. Mobilizacja w zespole ma szczególnie istotne znaczenie, gdy praca nad projektem jest mozolna, a efektów nie da się na początku zauważyć gołym okiem. W takiej sytuacji pracownikom potrzebna jest wizualizacja celu i skupienie w danym momencie uwagi na tym, co jest naprawdę istotne, na czymś co pozwoli osiągnąć upragniony cel. Zorganizowanie szkolenia motywacyjnego dla osób pracujących w zespole może okazać się bardzo korzystne.

Szkolenia lub warsztaty na jakie warto się zapisać najczęściej definiowane są jako:

Motywowanie siebie i innych. W trakcie takich szkoleń można:

  • poznać mechanizmy motywacyjne i zdefiniować swój aktualny poziom motywacji
  • uświadomić sobie możliwe przeszkody w motywacji i zaznajomić z technikami radzenia sobie z nimi
  • poznać techniki mobilizujące do działania siebie i innych

Mając świadomość jak wielki potencjał tkwi w motywacji znacznie łatwiej jest pracować, a zdobywając wiedzę na temat technik motywowania  pracownicy będą mogli wzajemnie wspierać się w dążeniach i pomagać sobie. Jednocześnie każdy z nich występując w roli osoby motywującej może poczuć się ważną jednostką w zespole.

Po trzecie kreatywność

Wielu szefów firm narzeka na to, że ich pracownicy bardzo stereotypowo podchodzą do różnych kwestii w firmie i słabo angażują się w pracę. Moc twórcza jest szczególnie pożądana w przypadku wśród osób pracujących w marketingu, produkcji, artystów, ale tak naprawdę jest przydatna w każdej firmie. Nowe, świeże rozwiązania wprowadzone w firmie sprawiają, że wzrasta jej popularność wśród klientów, co ma z kolei przełożenie na efekty finansowe firmy. Dobrym rozwiązaniem na pobudzenie kreatywności pracowniczej jest więc zorganizowanie szkolenia dla osób pracujących w zespole definiowanego jako:

Szkolenia na kreatywność dla firm. W trakcie takich szkoleń można bowiem:

  • uświadomić sobie, że kreatywności może nauczyć się każdy
  • znaleźć obszary w których można się rozwijać
  • poznać sposoby na pobudzenie kreatywności np. zadawanie pytań czy polemizacja z innymi

Takie szkolenia to jak drugi oddech dla firmy. Mogą zaowocować nową dawką twórczych rozwiązań w przedsiębiorstwie, pobudzić wyobraźnię pracowników. Co ważne pracownicy będą mogli dowiedzieć się jak wykorzystać swój potencjał.

Wzmacniając obszar komunikacji, motywacji i siły twórczej w firmie można uzyskać solidne podstawy do stworzenia zespołu, który będzie pracować w sposób efektywny. Oczywiście listę szkoleń, które warto przeprowadzać dla pracowników zespołowych można wydłużyć chociażby o szkolenie z zakresu radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych czy odnalezienia swojego miejsca/roli w zespole powoli wzmacniając potencjał pracowniczy. Obecnie firmy szkoleniowe prześcigają się w tworzeniu atrakcyjnych kursów pracowniczych. Większość z nich nie ogranicza się do suchych wykładów, ale wzbogacona jest o dyskusje, ćwiczenia, prezentacje, materiały video i audio, studia przypadków, gry i zabawy, dlatego też warto z nich skorzystać.